آخرین مطالب

ناراحتی از چاقی!

سردرگمم و احساس شبیه به اینه با کامیون از روی من رد شدن. یه غریبه بهم گفت به اندازه یک گاو چاق هستم و گفت که نگاه کردن به من باعث میشه احساس بدی بهش دست بده. بدنم میلرزید و اون غریبه هم متوجه این موضوع شد پس ادامه داد" میدونم که به خاطر حرفم از من متنفر میشی ولی تو واقعا حق نداری درباره اندامت احساس خوبی داشته باشی و باید از خودت خجالت بکشی" دوستم که کنارم ایستاده بود آه کشید و گفت که بیا بریم و من بلافاصله گفتم که حرف های غریبه داره منو آزار میده اما دوستم گفت " ناراحت نشو. حرف های یه آدم غریبه اهمیتی ندارن. ولش کن. کاری از دستت برنمیاد که"!! ادامه مطلب

چگونه دوست بهتری برای چاق های اطرافمان باشیم؟

متاسفانه افراد خانواده و دوستان ما حتی اگر قصد خوبی از زدن حرف هایشان داشته باشند،از آسیبی که کلماتشان به طرف مقابل خواهد زد بی خبرند. از صحبت درباره رژیم های غذایی گرفته تا سوال هایی مثل این: به نظرت من در این لباس چاق به نظر میام؟ ادامه مطلب

چرا بدن چاق خودم را دوست داشته باشم؟

سال پیش تصمیم گرفتم که عاشق خودم باشم. مدت زیادی بود که از ظاهرم متنفر بودم و سال های زیادی از زندگیم رو از دست دادم چون که فکر میکردم باید لاغر و مانکن باشم تا بتونم شاد زندگی کنم.در تمام دوران زندگی ام از خودم و ظاهرم خجالت میکشیدم تا اینکه وارد دانشگاه شدم و همه چیز تغییر پیدا کرد. دوستانی پیدا کردم که به من یاد دادند لزومی ندارد برای شادزندگی کردن صبر کنم تا لاغر بشوم و به من تلنگری زدند تا یاد بگیرم که خودم را دوست داشته باشم.7 سال پیش بالاخره تصمیم گرفتم که عاشق خودم باشم و بعد از 7 سال کار و تمرین سخت، دریافتم که این موارد خاص بودند که به من کمک کردند تا خودم را دوست اشته باشم ادامه مطلب