آخرین مطالب

چگونه آرزوی لاغر شدن رو از بین ببریم؟

خیلی از ما چاق ها فکر میکنیم جامعه متعلق به لاغرها است. در حالیکه این توهم را خود اونها ایجاد کردند. جامعه متعلق به همه است.... چاق و لاغر، زیبا و زشت، کوتاه و بلند، مریض و سالم و .... همگی حق دارند زنده باشند و زندگی کنند. این حق طبیعی اوناست که خداوند به اونها داده است..... ادامه مطلب